July

Your awesome Tagline

0 notes

Gần 2h sáng rồi mà vẫn chưa decor xmas xong , đau cả lưng ,phải làm ly cà phê rồi chiến đấu đến sáng thôi :)) . Làm một decorateur thật không đơn giản gì :))

6 notes

Khi tình yêu lên ngôi…

Thì cũng là lúc đôi môi đi dần xuống dưới

Khi tình yêu hết hạn…

Thì cũng là lúc sự khốn nạn được lên ngôi!

 

1 note

Càng sống càng thấy đời rõ ràng trước mắt, khôn ra, cái gì đáng thì giữ, cái gì dở thì quẳng mẹ nó đi cho nhẹ gánh đời.

1 note

11 Plays
Adam Lambert
Outlaws Of Love

Tears all fall the same.
We all feel the rain
We can’t change.


Everywhere we go
We’re lookin’ for the sun.
Nowhere to grow old.
We’re always on the run

They say we’ll rot in hell

But I don’t think we will
They’ve branded us enough
Outlaws of love.

1 note

Tình yêu có thể “nảy mầm” ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần chịu khó ”gieo hạt” ắt sẽ có được cây hạnh phúc